พีโคเดอร์มารักษาอะไรได้บ้าง

🙋🙋ไตรโคเดอร์มา คือ เชื้อราดีชั้นสูงพบในดิน และซากพืชซากสัตว์ เจริญเติบโตได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ มีสปอร์สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมเชื้อราโรคพืชโดยวิธี
👉การควบคุมพื้นที่และการเก่งแย่งอาหาร น้ำ และอากาศของเชื้อราโรคพืช
👉การเป็นปรสิต สร้างเส้นใยพัดรัด ดูดกินน้ำเลี้ยงเชื้อราโรคพืช
👉สร้างสารพิษ น้ำย่อยไปทำลายเส้นใย และขบวนการขายพันธ์เชื้อราโรคพืช

“สูตร 2” ที่มากกว่ายากำจัดเชื้อราอย่างเดียว เพิ่ม 3 พลัง บวก
👉ช่วยกำจัดเชื้อราโรคพืชทุกชนิด
👉ช่วยฟื้นฟูระบบราก
👉เร่งการเจริญเติบโตของพืชถึง 2 เท่า

ส่วนประกอบที่สำคัญหลักๆ

👉หัวเชื้อบริสุทธิ์ไตรโคเดอร์มา 80 %
👉ฮิวมิค เเอซิด
👉สารเพิ่มประสิทธิภาพหรือสารจับใบ

🌱กำจัดป้องกันเชื้อราโรคพืชทุกชนิด
🌱ปรับโครงสร้างดิน เริ่มรากฝอยให้กับพืช
🌱เร่งการเจริญเติบโตของพืช 2 เท่า

ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ตั้งแต่รองก้นหลุม ถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต